web analytics

Organisatie

De vereniging: het bestuurlijk orgaan bestaat uit een vereniging: Vereniging Scouting De Meridiaan

Oorsprong Naam

Meridiaan is een ander woord voor lengtegraad, zo’n “verticale” lijn die tussen de Noord- en Zuidpool loopt. Dit niet te verwarren met breedtegraden die evenwijdig lopen aan de Evenaar. In Almere Buiten zijn een groot aantal van dit soort aardrijkskundige termen gehanteerd in straatnamen, pleinen e.d. Zo is er: de Evenaar, het Globeplein, Atlastdreef, èn …. Scoutinggroep De Meridiaan!

Geschiedenis

Almere is in 25 jaar naar 180 duizend inwoners gegroeid. Het geboorte cijfer ligt er vijfmaal hoger dan het landelijk gemiddelde. Het is dan ook niet vreemd dat een jeugdvereniging als ‘Scouting’ veel toeloop heeft in Almere. In Almere Haven, Stad, Poort en Buiten zijn er maar liefst zes landscoutgroepen en twee waterscoutgroepen!

De Meridiaan, in 1995 in Almere Buiten begonnen in Buurthuis de Wieken, is in enkele jaren uitgegroeid tot een groep met 150 kinderen, 40 enthousiaste kaderleden en een eigen, modern clubgebouw achter de Seizoenenbuurt in Almere Buiten. Naast het clubgebouw is er een buitenspeelterrein met een prachtige kampvuurkuil. Zo werkt de Meridiaan aan de toekomst.

beverguide